Transport av båter med kran i Oslofjorden

Eriksen kran og transport driver hovedsakelig med transport av båter, men også transport av bred last og «løftbart» gods.

Båttransport

Med våre spesialbygde biler og trailere kan vi kjøre båter fra 10 til 50 fot. Kranene har rekkevidde på opp til 35 meter. Vi har mer enn 30 års erfaring med transport og løfting av mange typer båter, helikopter og lignende. Vi tar oppdrag både nasjonalt og internasjonalt!

Hvor leverer vi?

Vi har base på Kykkelsrud industriområde i Drøbak. Vårt hovedområde er østsiden av Oslofjorden, men vi tar også oppdrag på Østlandet; Innlandet, Oslo, Viken, Vestfold, Telemark og ellers i Norge.

Spesialtransport

Vi driver også med spesialtransport av blandt annet rør og kabelrtomler, brakker og containere, helikoptere, bygningslast, lekestuer, lysthus, jacuzzi og store juletrær.

Byggeplassheising

Eriksen Kran bistår med byggeplassheising primært i Oslo og Viken. Heising av tunge komponenter krever utstyr av høy kvalitet som er sikkert og robust. Ta kontakt med oss for tilbud på oppdrag innen byggeplassheising.

Kranutleie

Lei kran til ulike formål!

En av våre krantjenester er kranutleie. Enten det gjelder å sage grener på et høyt tre eller løfte en lekestue, et lysthus eller en jacuzzi, så har vi utstyr og mannskap.